Συλλογή σχολικών ειδών για “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Ο Σύλλογος μας αρωγός στο έργο του Οργανισμού «Το χαμόγελο του Παιδιού» για το νέο ξεκίνημα των παιδιών στη σχολική χρονιά. Συλλέγουμε σχολικά είδη στον χώρο του Συλλόγου στο ειδικό κουτί.