Ανακοίνωση τρόπου λειτουργίας συλλόγου

Φίλοι και φίλες του Συλλόγου, με αποφαση του Δ.Σ. με Α.Π. 020 έχοντας λάβει υπόψην την απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136, σας γνωστοποίουμε πως θα συνεχίσει η λειτουργία του χώρου μας σύμφωνα με τα νέα μέτρα :

  • Χρήση προστατευτικής μάσκας (υποχρεωτική)
  • Μεχρι 10 άτομα/συνεδρία
  • Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
  • Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος
  • Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας.